Logo Trakt
Montaż

Instrukcja montażu dla drzwi stalowych:

 • Dokumentacja Techniczno - Ruchowa [Pobierz]
 • Instrukcja montażu drzwi stalowych [Pobierz]

Oferujmy montaż zakupionych u nas drzwi przez własne lub współpracujące ekipy montażowe

Warunki przyjętej do realizacji usługi montażowej:

 • Montaż drzwi odbywa Się w zakresie ślusarskim (bez obróbek murarskich czy dekarskich).
 • Za przygotowanie otworów odpowiedzialny jest Zamawiający, który zobowiązany jest do wykonania otworów pionowo zgodnie z wymiarem zawartym w potwierdzeniu zamówienia w świetle muru (dopuszczalna odchyłka + 2 cm).
 • Należy określić rodzaj materiału użytego do wykonania ściany lub przegrody p-poż., w której ma być osadzona zamówiona stolarka  
 • Montaż drzwi następuje po wykonaniu posadzek i tynków. W innych przypadkach zamawiający ma obowiązek naniesienia poziomów (poziomy naniesione po obydwu stronach otworu) i określenia grubości tynku.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi warunkami w dniu przystąpienia do montażu zamawiający pokrywać będzie koszty dojazdów oraz koszty każdej jednej roboczogodziny za każdego montażystę.

W przypadku gdy towar zostanie dostarczony przed wyznaczonym terminem montażu należy:

 • sprawdzić kompletność (ilość, jakość) elementów dostawy, zgodnie z załączoną do   dostawy listą wysyłkową.
 • rozładunek, składowanie i magazynowanie elementów należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków 
  ostrożności.


Zapytanie ofertowe
Szybki kontakt

Siedziba: Inowrocław
Ul. Chociszewskiego 34

tel.: 52 353 86 04
fax.: 52 355 24 60

Oddział Południe:
31-455 Kraków
ul. Ułanów 46
tel: 539610966

 

Dział Handlowy:
skontaktuj się
Biuro:
biuro@trakt-drzwi.pl

Serwis:
serwis@trakt-drzwi.pl